IV Zgromadzenie Ogólne Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

IV Zgromadzenie Ogólne Subregionu Centralnego Województwa ŚląskiegoW dniu 22.02. br w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, tworzących Program Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Gmina Mikołów będąca od 2007 roku liderem Subregionu Centralnego odpowiada za koordynację wszystkich prac związanych z powstaniem PRSC a także jego kolejne aktualizacje.

Tematem obrad IV Zgromadzenia Ogólnego była aktualizacja listy podstawowej i rezerwowej realizowanych projektów oraz rozdysponowanie zaistniałych oszczędności w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego.

Biorący udział w zebraniu zdecydowali, że na liście podstawowej znajdą się projekty:

W ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

  • Budowa szerokopasmowej sieci dla Gminy Dąbrowa Górnicza, etap II – Gmina Dąbrowa Górnicza,2. W ramach Działania 4.1. Infrastruktura kultury
  • Modernizacja budynku po byłym Dworcu Kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn. „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku” – Gmina Radzionków,
  • Konserwacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych w Świerklańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej – Gmina Świerklaniec,3.

W ramach Działania 5.2. Gospodarka odpadami

  • Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze, etap II – Lider: Gmina Radzionków, konsorcjum: Bytom i Piekary Śląskie,
  • Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu, etap II
  • Gmina Bytom,4.

 

W ramach Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

  • Budowa instalacji produkcji biogazu w Gminie Gierałtowice – Biogazownia – Gmina Gierałtowice.

 

Organizacja spotkań 81 Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów gmin oraz Starostów powiatów Subregionu Centralnego jest dużym wyzwaniem organizacyjnym dla Mikołowa, ale też doskonałą formą promocji miasta.

 

Źródło: www.mikolow.um.gov.pl

About OldShaterhan

Twórca portalu, rozkochany w Mikołowie. Interesuje się szeroko pojętą informatyką, z którą chce wiązać swą przyszłość. Obecnie student I roku informatyki na Politechnice Śląskiej, martwi się jednak o dojazd na zajęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *