Ankieta dla Mieszkańców Rety

Stowarzyszenie Reta przygotowało ankietę dla mieszkańców tej części miasta, która ma odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę powinno kierować swe działania, by zwiększyć zadowolenie mieszkańców dzielnicy.

Wśród pytań pojawiają się takie zagadnienia, jak:

  • określenie kluczowych spraw związanych z rozwojem dzielnicy, m.in. rozbudowa boiska przy ul. Konopnickiej, poszerzenie i budowa chodnika przy ul. Reta oraz ul. Dzieńdziela, doświetlenie dróg/chodników, budowa spowalniaczy;
  • propozycje zmiany organizacji ruchu w rejonie;
  • utworzenie dzielnicy Reta jako jednostki administracyjnej;
  • zwiększenie ilości kursów komunikacji miejskiej;
  • działalność integracyjna Stowarzyszenia.

Podobną akcję 2 miesiące temu przeprowadzono na os. A. Mickiewicza, gdzie pytano o najpilniejsze potrzeby do realizacji w tamtej części miasta.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Rety do wypełnienia ankiety, gdyż da to obraz tego, czego oczekujecie i pozwoli skoncentrować się na działaniach mających zrealizować Wasze najważniejsze potrzeby.

Źródło: Stowarzyszenie Reta