Śląskie dla inwestorów

Śląskie dla inwestorówNad tym, jak promować gospodarkę regionu i jak nie zmarnować potencjału, który wynika z atrakcyjności gospodarczej województwa śląskiego, zastanawiali się uczestnicy III Forum Polityki Gospodarczej Śląskie 2013+.

Zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2003 roku Regionalną Strategią Innowacji na lata 2003-2013, województwo stawia na rozwój i promocję procesu innowacji poprzez firmy, instytucje i samorządy. Współczesne przedsiębiorstwo – jak wielokrotnie podkreślali uczestnicy spotkania – dla swojego rozwoju potrzebuje współpracy z otoczeniem. Istotną rolę mają tu do odegrania instytucje publiczne i prywatne oraz duże firmy, władze regionalne i lokalne oraz systemy wspierania badań, kształcenia i finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Podczas Forum mówiono także o nowej formie pomocy, jaką stworzyła umowa zawarta pomiędzy Województwem Śląskim a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Umowa ta otworzyła drogę do uruchomienia w regionie inicjatywy JESSICA, która pozwoli na przedłużenie dostępności funduszy unijnych na realizację projektów rewitalizacyjnych. Na jej uruchomienie przeznaczono 51 mln euro.

About OldShaterhan

Twórca portalu, rozkochany w Mikołowie. Interesuje się szeroko pojętą informatyką, z którą chce wiązać swą przyszłość. Obecnie student I roku informatyki na Politechnice Śląskiej, martwi się jednak o dojazd na zajęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *