Spotkanie dotyczące pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Spotkanie dotyczące pomocy ofiarom przemocy w rodzinieW poniedziałek odbyło się spotkanie dotyczące pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, Komendantem Głównym Policji a Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Udział w nim wzięli stróże prawa oraz Kuratorzy Zawodowi Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Mikołowie.

W poniedziałek na auli mikołowskiej komendy odbyło się spotkanie robocze dotyczące zacieśnienia współpracy w zakresie udzielania szeroko rozumianej pomocy ofiarom przemocy występującej w rodzinie. Uczestniczyli w nim policjanci oraz Kuratorzy Zawodowi Sądu Rejonowego w Mikołowie. Istotą spotkania było omówienie zawartego porozumienia oraz ustalenie wspólnej strategii działania zmierzającej do jeszcze ściślejszego ograniczania i wyeliminowania zjawisk negatywnych, w tym przemocy domowej. Należy podkreślić, że było to kolejne spotkanie w ramach współpracy policji i sądu, gdzie dzielnicowi i kuratorzy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wymienić się uwagami związanymi z realizacją zadań zmierzających do wyeliminowania eskalacji zjawisk patologicznych w rodzinie.

Zwrócono również uwagę na nowy rodzaj interwencji przeprowadzanych w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i telefonu dla ofiar przemocy:             801-12-00-02      . Linia ta adresowana jest do osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie stosowaną przez osoby uprzednio skazane za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny.

About OldShaterhan

Twórca portalu, rozkochany w Mikołowie. Interesuje się szeroko pojętą informatyką, z którą chce wiązać swą przyszłość. Obecnie student I roku informatyki na Politechnice Śląskiej, martwi się jednak o dojazd na zajęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *