Stypendia na II półrocze

Stypendia na II półroczeBurmistrz Mikołowa informuje, że wnioski o stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i wyższych na II półrocze roku szkolnego 2010/2011 będą przyjmowane od dnia 7 do 28 lutego 2011 roku.

 1. O stypendia przyznawane przez gminę Mikołów mogą ubiegać się dzieci i młodzież ucząca się, zamieszkała na terenie Mikołowa ( zameldowana na pobyt stały), jeżeli nie otrzymuje stypendium z innego źródła.
 2. Stypendium może być przyznane uczniom spełniającym następujące warunki:
  a. wyróżniają się ponadprzeciętnym poziomem w nauce, działalności uczniowskiej, studenckiej i publicznej,
  b. udokumentują trudną sytuację ekonomiczną uniemożliwiającą rozwijanie talentów i zdolności,
  c. legitymują się terminowością, sumiennością oraz uzyskują średnią ocen w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich powyżej 4,5 a na wyższych uczelniach 4,0,
  d. udokumentują wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe itp.
 3. Szczególne preferencje przy przyznawaniu stypendiów mają:
  a. uczniowie legitymujący się udokumentowanymi osiągnięciami w zakresie olimpiad przedmiotowych,
  b. uczniowie mający udokumentowane osiągnięcia artystyczne i sportowe.
 4. Stypendium przyznawane jest na okres jednego półrocza (semestru), wypłacane w ratach miesięcznych.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie stypendium na stronie internetowej http://www.bip.mikolow.um.gov.pl
 2. Potwierdzenie faktu stałego zameldowania w Mikołowie (potwierdzenie Biura Ewidencji Ludności przy ul. K. Miarki 15 – na wniosku).
 3. Wydane przez szkołę lub uczelnię zaświadczenie potwierdzające wysokość uzyskanej średniej ocen za I semestr roku szkolnego /akademickiego  2010/2011.
 4. Pisemne potwierdzenie szkoły/uczelni potwierdzające szczególne osiągnięcia ucznia/studenta w wybranej dziedzinie nauki lub przedmiocie zainteresowania (jeżeli takie uczeń/student posiada).
 5. Potwierdzenie odpowiednimi zaświadczeniami średniego miesięcznego dochodu brutto na członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 6. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o niepobieraniu stypendium.

Miejsce złożenia wniosku wraz z  wymaganymi dokumentami określonymi  w poz. od 1-6  Urząd Miasta Mikołowa  Rynek 16, pok. nr 1 Biuro Podawcze.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Biurze Kadr i Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta w Mikołowie p. 50 lub pod numerem telefonu             32 3248410

WNIOSEK DO POBRANIA»

About OldShaterhan

Twórca portalu, rozkochany w Mikołowie. Interesuje się szeroko pojętą informatyką, z którą chce wiązać swą przyszłość. Obecnie student I roku informatyki na Politechnice Śląskiej, martwi się jednak o dojazd na zajęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *