Urzędy Pracy będą mogły mieć trudny rok

Urzędy Pracy mogą mieć trudny rok

W tym roku województwo śląskie ma otrzymać mniejsze środki z Funduszu Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Do urzędów pracy trafi ok. 123,9 mln zł. Oznacza to spadek o ok. 70% w stosunku do roku 2010, kiedy to do nas trafiło ok. 393 mln zł. Redukcja środków Funduszu Pracy to nie tylko problem Śląskiego, lecz wszystkich województw w kraju.

Zdaniem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, decyzja ministra pracy będzie mieć negatywny wpływ na realizację podstawowych działań powiatowych urzędów pracy związanych z promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia i aktywizacją zawodową.

Urzędy pracy będą zmuszone do ograniczenia praktycznie wszystkich form aktywnego wsparcia szukających zatrudnienia. Oznacza to między innymi zmniejszenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, skrócenie staży do niezbędnego minimum i mniej działań promocyjnych. Zmniejszy się także liczba bezrobotnych, którzy mogą skorzystać z programów aktywizacji zawodowej.

Podjęta dzisiaj uchwała Rady w sprawie Funduszu Pracy zostanie przekazana Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.

W posiedzeniu WRZ uczestniczyła Aleksandra Banasiak, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Wojewódzka Rada Zatrudnienia jest organem opiniotwórczym i doradczym Marszałka Województwa w zakresie rynku pracy. W jej skład wchodzą osoby powoływane przez marszałka, reprezentujące związki zawodowe, środowiska pracodawców, rolników, powiatowych rad zatrudnienia, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych.

Źródło: www.slaskie.pl

About OldShaterhan

Twórca portalu, rozkochany w Mikołowie. Interesuje się szeroko pojętą informatyką, z którą chce wiązać swą przyszłość. Obecnie student I roku informatyki na Politechnice Śląskiej, martwi się jednak o dojazd na zajęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *