Za ile i w co inwestują

Za ile i w co inwestująBudowa kanalizacji sanitarnej i ścieżek rowerowych; modernizacje i budowa przedszkoli, szkół oraz budynków klubów sportowych; realizacja ścieżek zdrowia i miniparku rekreacyjnego – to główne, tegoroczne inwestycje gmin wchodzące w skład powiatu mikołowskiego.

Łaziska Stadion, Fot. Piotr KACZMARCZYK

Wysokość nakładów na inwestycje przewidziany w ich budżetach na 2011 r. jest na poziomie ubiegłych lat lub nieco niższy.
W Mikołowie największą inwestycję realizuje spółka gmina Zakład Inżynierii Miejskiej. Budowa kanalizacji w sumie kosztować będzie niebotyczna kwotę 500 mln zł. 85 proc. tej sumy pochodzi z Unii Europejskiej. Jak informuje nas Adam Putkowski, wiceburmistrz i wiceprezes ZIM-u, tylko w tym roku spółka wyda 45 mln zł, a UE 105 mln zł.
Sam Urząd Miasta wyda 3 419 639 zł na trwająca budowę centrum edukacyjne Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mokrem; 2 379 410 zł na budowę kompleksu boisk przy ul. Zawilców; prawie 1,9 mln zł na boisko-lodowisko przy odkrytej pływalni, po 1 mln zł na termomodernizacje przedszkoli i budowę boiska przy szkole w Kamionce. W 2011 r. Mikołów zainwestuje również 1 237 211 zł w tworzenie zintegrowanego systemu zarządzania. To informatyczny projekt realizowany z pozostałymi gminami powiatu. Jego efektem ma być internetowa wymiana danych (m.in. geodezyjnych) pomiędzy gminami i starostwem oraz możliwość korzystania przez mieszkańców z szeregu usług elektronicznych.
W tym roku gmina Mikołowa wyda na inwestycje 25 883 823 zł (17,3 proc. wszystkich wydatków, które wynoszą  149 340 179 zł).
W Łaziskach Górnych największą inwestycję również realizuje spółka gminna – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. To budowa kanalizacji sanitarnej z unijnym dofinansowaniem. Jak poinformował nas Wacław Puźniak, naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej, Remontów i Inwestycji UM, w 2011 r. na to zadanie przeznaczono w budżecie miasta 4 mln zł. Ze środków unijnych na budowę sieci kanalizacyjnej dołożone będzie ponad 16,5 mln zł. W kolejnych latach, 2012-13 gmina wyda na to zadanie jeszcze 2 mln zł, a UE prawie… 30 mln zł.
Największą inwestycją realizowaną z własnych pieniędzy będzie budowa przedszkole w dzielnicy Brada (2 322 445 zł). Na stadionie Polonii Łaziska przy ul. Górniczej pojawi się też nowy budynek klubowy. Wybudowany zostanie od zera za 1 536 550 zł. Termomodernizacja przedszkola w Łaziskach Dolnych kosztować będzie 630 tys. zł, a budowa ścieżek zdrowia z urządzeniami do ćwiczeń (za ośrodkiem rekreacyjnym „Żabka”) 500 tys. zł.

W 2011 r. wydatki budżetowe Łazisk Górnych zaplanowano na 66 209 106 zł. Na inwestycje przeznaczono w sumie 8 160 886 zł, czyli 12,3 proc. wszystkich wydatków. To nieco mniej niż w roku ubiegłym.
W Orzeszu jest już po przetargu na budowę kanalizacji w rejonie ulic Chopina, Pasieki, Waryńskiego i Wiosny Ludów. To 2-3 letnia inwestycja o wartości 5-8 mln zł. W tym roku na ten cel przeznaczono 400 000 zł. Jak zapewnia burmistrz Andrzej Szafraniec, do sierpnia br. gotowe mają być trasy rowerowe w gminie Orzesze i na terenie całego powiatu. Projekt jest dofinansowany z UE, a Orzesze są jego liderem. Całe zadanie warte jest 3 007 970 zł, z czego Bruksela wyłożyła ponad 2,6 mln zł. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach wraz z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kosztować ma 1,6 mln zł. Zakończy się też rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach za prawie 300 tys. zł. Gmina nadal realizuje rozbudowę bazy sportowej przy szkołach. Dobudowana ma zostać sala gimnastyczna przy podstawówce w Zazdrości za 314 tys. zł.
Tegoroczne wydatki budżetowe na inwestycje Orzesze zaplanowało na 5 965 348 zł. To 13,12 proc. wszystkich wydatków (45 445 854 zł).
W Wyrach w tym roku ma zakończyć się modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół. Przynajmniej taką nadzieję ma wójt Barbara Prasoł. We wrześniu br. rok szkolny ma się rozpocząć już bez prac budowlanych. Na roboty wykończeniowe i wyposażenie w tym roku gmina wyda 1,7 mln zł. Zmodernizowane będą klasy, świetlica, kuchnia i sala gimnastyczna. Powstał nowy łącznik, którym można przejść ze szkoły na salę ćwiczeń. W sumie nowe oblicze wyrskiej szkoły kosztować będzie 6 mln zł.

W tym roku Wyry zaczynają trzyletnią inwestycję – budowę kanalizacji ciśnieniowej w Gostyni. W sumie przyłączonych do sieci zostanie ok. 400 posesji. Gmina wyda na to zadanie 2 mln zł. Po 4 mln zł pochodzić będzie z zaciągniętej pożyczki bankowej i z dotacji WFOŚiGW w Katowicach. Także w Gostyni w tym roku zakończy się budowa tzw. „Zagrody Śląskiej” – terenu rekreacyjnego z miniamfiteatrem i parkingiem. Wydatkowane będzie w tym roku na ten cel 790 tys. zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez UE.
Gmina Wyry zaplanowała na inwestycje w tym roku 5,8 mln zł. To 25,3 proc. wszystkich wydatków.

W Ornontowicach w 2011 r. kontynuowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja wodociągu w rejonie ulic: Dworcowej, Marzankowice i Polnej. W sumie na tę inwestycję wydane zostanie 4 mln zł (85 proc. pochodzi ze środków unijnych). Razem ze starostwem mikołowskim gmina będzie modernizować ul. Dworcową oraz trasę DW 925 na odcinku od skrzyżowania Orzeska – Dworcowa do ul. Spyry w Mikołowie. Według kosztorysu, na te drogowe zadania trzeba wydać 3,6 mln zł, w tym ok. 1 mln z budżetu gminy Ornontowice. Wójt Kazimierz Adamczyk do największych tegorocznych inwestycji zalicza też termomodernizację budynku klubu sportowego „Gwarek”. Powstał on w 1985 r. i dziś wymaga wymiany pokrycia dachu, okien, stropów, systemu grzewczego i elewacji zewnętrznych. Gmina wyda na ten cel 900 tys. zł.
W 2011 r. na inwestycje Ornontowice przeznaczą 4 mln zł. To 15,4 proc. z ogółu 26 mln zł zaplanowanych wydatków.

Źródło: www.tygodnikecho.pl/ Jarosław JĘDRYSIK

About OldShaterhan

Twórca portalu, rozkochany w Mikołowie. Interesuje się szeroko pojętą informatyką, z którą chce wiązać swą przyszłość. Obecnie student I roku informatyki na Politechnice Śląskiej, martwi się jednak o dojazd na zajęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *