IV Zgromadzenie Ogólne Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

IV Zgromadzenie Ogólne Subregionu Centralnego Województwa ŚląskiegoW dniu 22.02. br w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, tworzących Program Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Gmina Mikołów będąca od 2007 roku liderem Subregionu Centralnego odpowiada za koordynację wszystkich prac związanych z powstaniem PRSC a także jego kolejne aktualizacje.

Tematem obrad IV Zgromadzenia Ogólnego była aktualizacja listy podstawowej i rezerwowej realizowanych projektów oraz rozdysponowanie zaistniałych oszczędności w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego.

Biorący udział w zebraniu zdecydowali, że na liście podstawowej znajdą się projekty:

W ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

  • Budowa szerokopasmowej sieci dla Gminy Dąbrowa Górnicza, etap II – Gmina Dąbrowa Górnicza,2. W ramach Działania 4.1. Infrastruktura kultury
  • Modernizacja budynku po byłym Dworcu Kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn. „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku” – Gmina Radzionków,
  • Konserwacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych w Świerklańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej – Gmina Świerklaniec,3.

W ramach Działania 5.2. Gospodarka odpadami

  • Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze, etap II – Lider: Gmina Radzionków, konsorcjum: Bytom i Piekary Śląskie,
  • Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu, etap II
  • Gmina Bytom,4.

 

W ramach Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

  • Budowa instalacji produkcji biogazu w Gminie Gierałtowice – Biogazownia – Gmina Gierałtowice.

 

Organizacja spotkań 81 Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów gmin oraz Starostów powiatów Subregionu Centralnego jest dużym wyzwaniem organizacyjnym dla Mikołowa, ale też doskonałą formą promocji miasta.

 

About OldShaterhan

Twórca portalu, rozkochany w Mikołowie. Interesuje się szeroko pojętą informatyką, z którą chce wiązać swą przyszłość. Obecnie student I roku informatyki na Politechnice Śląskiej, martwi się jednak o dojazd na zajęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *