O bezpieczeństwie w powiecie

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie mł. insp. Tomasz Olesiński spotkał się w z Wicestarostą mikołowskim Henrykiem Zawiszowskim w siedzibie Starostwa. Celem wizyty było podpisanie nowo powstałego projektu pn: „Społeczni Detektywi w Powiecie Mikołowskim”. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie została partnerem projektu „Społeczni Detektywi w Powiecie Mikołowskim” realizowanym przez Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Mikołowski. W tym celu szef mikołowskiej jednostki mł. insp. Tomasz Olesiński spotkał się z Wicestarostą mikołowskim Henrykiem Zawiszowskim, aby podpisać umowę dotyczącą kampanii.  Nowe przedsięwzięcie ma na celu tworzenie wspólnego działania zmierzającego do minimalizacji wszelkich zjawisk patologicznych oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa życia mieszkańców powiatu mikołowskiego. Kampania będzie skierowana do mieszkańców, z których wyłonieni zostaną tzw. „społeczni detektywi” aktywnie współpracujący z powiatowymi służbami bezpieczeństwa (policją, strażą miejską, pogotowiem, ratownictwem). Ich zadaniem będzie powiadamianie instytucji o zagrożeniach i działanie mające na celu poprawę jakości życia społeczności lokalnych. Akcja realizowana będzie od 1 września 2012 roku.

About OldShaterhan

Twórca portalu, rozkochany w Mikołowie. Interesuje się szeroko pojętą informatyką, z którą chce wiązać swą przyszłość. Obecnie student I roku informatyki na Politechnice Śląskiej, martwi się jednak o dojazd na zajęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *