Akcja Bezpieczne Miasto
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie oraz Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki Kong Sao zaprasza...