Dzień dziecka w Śląskim Ogrodzie Botanicznym
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego zaprasza na Sośnią Górę na Dzień...