Ekslibris w MDK-u
Z opóźnieniem, ale zamieszczamy informację o wystawie, do zwiedzenia której zaprasza nas Miejski Dom Kultury w...