„Ferie z Nami” w MDK
Jak co roku Miejski Dom Kultury zadbał o dzieci, które nie wyjeżdżają na ferie zimowe, bądź wyjeżdżają na...