Mikołów Liderem
Gmina Mikołów znalazła się na 1 miejscu w woj. śląskim w rankingu „Europejska Gmina Europejskie Miasto...
Dofinansowanie do tras rowerowych
1 sierpnia 2010 r. zastała podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Sieć tras rowerowych na terenie...