Rok od poświęcenia
W piątek 10 grudnia o godzinie 17:00 minie rok od poświęcenia kościoła na Recie.