I sesja Rady Miasta
1 grudnia odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta, na której wybrano przewodniczącego Rady Miasta, którym został...
I Sesja nowej Rady Miejskiej
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z...