Powstają nowe chodniki w Kopalni Doświadczalnej...
Blisko pół kilometra nowych podziemnych wyrobisk powstaje w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w...