Szkolenie policjantów
W Łaziskach Średnich odbyło się szkolenie policjantów z mikołowskiej komendy i podległych komisariatów....