Spotkanie dotyczące pomocy ofiarom przemocy w...
W poniedziałek odbyło się spotkanie dotyczące pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w ramach porozumienia zawartego...