Nowy wjazd do szpitala
Dyrekcja Szpitala św. Józefa w Mikołowie informuje, iż w związku ze zmianą organizacji ruchu na terenie tej...