Parking dla Recian
Na Recie rozpoczęto budowę parkingów dla mieszkańców dzielnicy, a dokładniej osób mieszkających na Manhattanie.