Na 100 przeszkolonych 50 założyło firmę
W mikołowskim Powiatowym Urzędzie Pracy najlepiej radzą sobie kobiety. W europejskim programie „Własna firma...