Wybory sołtysów i przewodniczącego Rady...
Znane są już wyniki wyborów sołtysów oraz przewodniczącego Rady Dzielnicy. Źródło: www.mikolow.um.gov.pl