Zapraszamy na ślizgawkę
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie zaprasza serdecznie wszystkich chętnych na ogólnodostępną i...