XXXVI Dni Otwartych Drzwi
Po raz 36 w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie-Śmiłowicach zorganizowano Dni Otwartych Drzwi 27-28 czerwca....