O bezpieczeństwie w powiecie
Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie mł. insp. Tomasz Olesiński spotkał się w z Wicestarostą mikołowskim...