Stypendia na II półrocze
Burmistrz Mikołowa informuje, że wnioski o stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i...
91 stypendystów
91 stypendystów, tylu bowiem uczniów, gimnazjalistów i studentów odebrało stypendia burmistrza, które wręczone...
Rekordowa liczba stypendystów
44 uczniów otrzymało Stypendia Starosty Mikołowskiego za drugi semestr nauki. Była to najliczniejsza grupa, która...