Rekordowa liczba stypendystów
44 uczniów otrzymało Stypendia Starosty Mikołowskiego za drugi semestr nauki. Była to najliczniejsza grupa, która...