„Wrzucili bezpieczny bieg”
Policjanci mikołowskiej komendy wzięli udział w spotkaniu poświęconemu bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Impreza...