Podziękowania dla uczciwego znalazcy
Na wyrazy uznania i podziękowania zasłużył uczciwy mikołowianin, który znalazł portfel wraz z gotówką i...